Hướng dẫn cài đặt UniFi Controller trên HĐH Windows

Nếu bạn muốn sử dụng UniFi Controller tại local, các bạn làm theo các bước hướng dẫn sau. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị:

Bước 1 : download phần mềm UniFi Controller về máy tính link : https://www.ui.com/download/unifi/default/default/unifi-network-controller-51423-windows

Bước 2 : Tiến hành cài đặt controller : chọn Install và chờ cài đặt hoàn tất.

Bước 3 : Khởi động controller (hình 1). Cho phép controller thông qua Firewall (hình 2). Cick chọn để mở trình duyệt Web vào cài đặt thông tin cho Controller (hình 3)

Bước 4 : Cho phép trình duyệt Web chạy trang cài đặt thông tin

Bước 5 :  Tiến hành nhập các thông tin cho Controller

1. Đặt tên cho controller

2. Nhập account login cho controller ( thực hiện 1 trong 2 cách)

  1. Login với account Hãng đã được đăng ký tại link : https://account.ui.com/login?redirect=https%3A%2F%2Funifi.ui.com%2Fdashboard dùng để truy cập từ xa vô controller thông qua web Hãng.

​b.Tạo account mới chỉ dùng truy cập ở local

3. Đặt tên cho mạng wifi

4. Xem lại các thông số đã cài –> Hoàn tất cài đặt UniFi Controller tại local.

Mô hình kêt nối thiết bị:

Cắm chung UniFi Access Point và máy tính cài controller chung lớp mạng với nhau thì UniFi Access Point sẽ tự động trỏ lên controller và ta chỉ cần nhấn Adopt để thiết bị được thêm vào controller.

–> Chờ thiết bị connected là đã hoàn thành.

—————————–

??ô?? ??? ??ê? ?ệ

Liên Hệ Mua Hàng: 0977.264.687

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0983.047.757 – 0914.847.456