GIẢI PHÁP

Hệ thống camera

Thiết kế và triển khai hệ thống camera

Hệ thống tổng đài

Thiết kế và triển khai hệ thống tổng đài

Hệ thống mạng – Hệ thống wifi

Thiết kế và triển khai hệ thống mạng – hệ thống wifi

Hệ thống video intercom

Thiết kế và triển khai hệ thống Hệ thống video intercom

Hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh

Thiết kế và triển khai hệ thống bãi giữ xe thông minh

Hệ thống báo động – báo cháy

Thiết kế và triển khai hệ thống báo động – báo cháy

Hệ thống kiểm soát truy cập – khóa cửa

Thiết kế và triển khai hệ thống kiểm soát truy cập – khóa cửa

Hệ thống âm thanh

Thiết kế và triển khai hệ thống âm thanh

Hệ thống truyền hình – IPTV

Thiết kế và triển khai hệ thống truyền hình

SẢN PHẨM

Wifi

Camera

Laptop

Thiết bị mạng

Máy chủ – server

Máy tính bộ

Tổng đài điện thoại

Truyền hình

Kiểm soát – khóa cửa

Sản phẩm khác

KHÁCH HÀNG

HÌNH ẢNH DỰ ÁN