Cấu hình Tổng đài Panasonic KX-NS300 – Phần 1

Panasonic KX-NS300 là hệ thống Tổng đài Hybrid PBX IP – kết hợp giữa IP và Analog dành cho các công ty vừa và nhỏ có khả năng mở rộng cấu hình theo nhu cầu của bạn. Sau đây là phần hướng dẫn cấu hình Tổng đài, giúp bạn làm chủ Tổng dài này

Đăng nhập vào tổng đài:

– Địa chỉ IP mặc định: 192.168.0.101, tài khoản đăng nhập: INSTALLER/1234

Cài đặt tổng đài:

– Thay đổi password đăng nhập (mặc định là 1234)

– Cài đặt giờ tổng đài. Vào PBX configuration -> System -> Date&Time để thay đổi

– Thay đổi đầu số gọi ra, gọi lễ tân và dãy số máy lẻ. Vào PBX configuration -> System -> Numbering Plan -> Main để thay đổi

– Thiết lập máy lễ tân. Vào PBX configuration -> System -> Operator & BGM để thay đổi

– Thay đổi địa chỉ IP (mặc định là 192.168.0.101): vào Network Service -> IP Address/Ports để thay đổi

Cấu hình tổng đài:

1. Khai báo kết nối đường vào bưu điện:

• Bước 1: Chọn khung gắn card bưu điện (1-4 khung) -> bấm chuột vào chữ LCOT6 -> Chọn Port Property

• Bước 2: Port (Cổng nào) kết nối đường bưu điện thì ta chọn INS, cổng nào không kết nối ta chọn OUS

2. Cài đặt dãy số máy lẻ:

• Bước 1: Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main -> Như hình dưới ta tạo các số máy nhánh từ đầu 1xx -> 8xx

• Bước 2: Đánh lại số máy nhánh cho từng cổng

Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại các số máy nhánh cần đặt -> Apply

3. Đổi số máy lẻ:

Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension Setting -> đánh lại các số máy cần đổi -> Apply (chú ý nếu không đổi được thì xem lại mục 2 đã khai báo đầu số chưa)

4. Khai báo gọi ra

4.1. Cài đặt đầu số cho phép gọi ra:

Vào PBX configuration -> Group -> Trunk Group -> Dialling Plan -> nhập vào các đầu số cho phép gọi ra

– Ví dụ: Gọi đi quốc tế: 0XXXXXXXXXXXXXX. Gọi nội địa: 02XXXXXXXX

4.2. Cài đặt gọi ra hạn chế di động, liên tỉnh, quốc tế

Thông thường gọi ra ngoài bằng cách bấm 9 + số máy cần gọi, tuy nhiên bạn muốn hạn chế 1 số máy lẻ nào đó chỉ được gọi nội hạt không được gọi di động thì cách làm như sau:

+ Bước 1: Cài đặt đầu cấm gọi ra cho lớp (Level) cấm:

  • Vào PBX configuration -> TRS -> Denied Code -> thao tác như hình ví dụ dưới ta có 3 lớp cấm
  • Lớp cấm gọi quốc tế (Level 2): Các số gọi đi bắt đầu bằng 00; 17100 sẽ bị cấm gọi ra, lúc này chỉ còn gọi trong nước là nội bộ, liên tỉnh, di động
  • Lớp cấm gọi liên tỉnh (Level 3): Cấm gọi liên tỉnh, chỉ còn gọi nội bộ
  • Lớp cấm gọi nội bộ (Level 4): khi này các máy lẻ chỉ gọi nội bộ

+ Bước 2: Gán lớp (Level) vào nhóm cấm (COS) ví dụ COS3 = TRS Level3

Vào PBX configuration -> System -> Class of service -> Cos settings

+ Bước 3: Gán máy lẻ cần cấm vào nhóm cấm (COS)

Vào  PBX configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension setting

Ví dụ: Nếu chi gọi nội hạt thì -> máy 101 ta đưa vào COS 3 -> tương đương với Level 3 -> Level 3 chỉ được phép gọi nội hạt

Nếu cho gọi nội bộ, liên tỉnh, di động thì -> máy 101 ta đưa vào COS 2 -> tương đương với Level 2 -> Level 2 và lúc này chỉ cấm gọi quốc tế

Chú ý: COS 1 và COS 8+ được phép gọi tất cả không giới hạn

4.3 Cài đặt các số máy lẻ không gọi được cho nhau:

Ví dụ: nhóm máy 101,102,103 không được gọi cho nhóm máy 104,105,106

Bước 1: Gán 101,102,103 vào COS1; Gán 104,105,106 vào COS3

Vào PBX configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension setting

+ Bước 2: Cấm không cho COS1 gọi COS3

Vào PBX configuration -> System -> Class of service -> Internal call Block

(mời các bạn theo dõi tiếp Phần 2)