Cấu hình Tổng đài Panasonic KX-NS300 – Phần 2

5. Khai báo gọi vào:

5.1. Khai báo múi giờ làm việc: PBX configuration -> System -> Week Table
 • Chế độ chuyển múi giờ ngày đêm: Automatic
 • Giờ làm việc (Day) từ 8h sáng -> 17h chiều và sáng thứ 7
 • Giờ nghỉ (Night) là các giờ còn lại

Hoặc có thể điều chỉnh theo ý muốn bằng cách chuyển chế độ múi giờ ngày đêm: Manual

*** Cài đặt thời gian làm việc trong tuần đổ về số tổng đài, ngoài giờ làm việc hoặc ngày nghỉ đổ vào số bất kỳ

 • Bước 1: Vào PBX configuration -> System -> Week Table -> Manual -> Time Setting (tạo lịch làm việc theo ý muốn)
 • Bước 2: Gán 1 số ext bất kỳ dùng để Forward đi (ở đây ví dụ dùng số 139)

– Vào PBX configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension setting -> CLIP -> Gán số ext với số điện thoại tương ứng tại cột CLIP ID

 • Bước 3: Thiết lập chế độ làm việc của số muốn FWD đi

– Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call -> DDI/DDI Table -> ở cột DDI/DID Destination Night -> chọn số ext đã gán ở Bước 2, để Forward đi

 • Bước 4 : Nhập số điện thoại cần chuyển đến

– Vào PBX configuration -> Extension -> Wired extension -> FWD/DND -> chọn số ext cần Forward và nhập số muốn chuyển máy tới tại For external calls -> chọn Alls

 • Bước 5: Kiểm tra lại

– Vào PBX configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension setting -> FWD/DND -> số ext muốn FWD đi đã được gán số cần FWD tới

5.2. Cài đặt đổ chuông vào số máy lẻ bất kỳ:

– Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call -> DIL table & Port Settings

Ví dụ như hình dưới:

 • CO1 (trunk1/PSTN1) cả ngày và đêm gọi vào đổ vào máy 105
 • CO2-6: ban ngày đổ vào 101, giờ nghỉ đổ vào 200
5.3. Cài đặt đổ chuông vào nhóm máy lẻ trượt từ thấp đến cao:
 • Bước 1: đưa các máy vào cùng nhóm: Vào PBX configuration -> Group -> Extension Hunting Group
 • Bước 2: Thiết lập đổ chuông: Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call -> DIL table & Port Settings -> Đánh số đầu nhóm ở bước 1 là 101 vào các Port cần đổ chuông
5.4 Cài đặt đổ chuông vào nhóm máy lẻ và phân phối cuộc gọi đều:
 • Bước 1: Vào PBX configuration -> Group -> Incoming call distribution Group -> Group settings
 • Bước 2: Vào PBX configuration -> CO & Incoming Call -> DIL table & Port Settings -> điền 601 vào cho nhóm ở bước 1, 200 cho bảo vệ hoặc số bất kỳ
5.5. Cài đặt lời chào -> bấm số máy lẻ người cần gặp
 • Bước 1: Mã số lời chào mặc định như hình sau, mỗi số tương ứng với 1 lời chào riêng biệt.

– Vào PBX configuration -> Optional Device -> Voice message -> Disa message -> như hình dưới mặc định

 • Bước 2: Cài đặt gọi vào lời chào

– Vào PBX configuration -> CO & Incoming call -> DIL table & Port Settings -> điền mã lời chào như xem ở Bước 1

 • Bước 3: Ghi âm lời chào

– Ghi âm lời chào: Nhấc máy -> *361+ mã số lời chào (từ 501-564, xem ở bước 1) -> tút > đọc lời chào -> store hoặc cúp máy (không ghi âm được xem chú ý ở dưới)

– Nghe lại lời chào: Nhấc máy -> *362+ mã số lời chào (từ 501-564, xem ở bước 1)

Ví dụ: Gọi vào phát lời chào -> bấm 0 gặp lễ tân, bấm 1 phòng kinh doanh (có 3 máy), bấm 2 phòng kỹ thuật…

 • B1: Làm lần lượt Bước 1 đến Bước 3 ta có lời chào mã số là 501
 • B2: Tạo nhóm phòng ban -> làm như mục 5.3_Bước 1 (ta có nhóm 601 “phòng kinh doanh”, 602 “phòng kỹ thuật…)
 • B3: Vào PBX Configuration -> Optional device -> Voice message -> Disa message -> như hình dưới

Vậy gọi vào lời chào mã số 501: khách hàng bấm 0 thì đổ vào máy lẻ 100, bấm 1 đổ vào nhóm 601, 2 đổ vào nhóm 602

Chú ý 1 số tùy chỉnh:

a. Gọi vào đổ chuông ngay

PBX configuration -> System -> Timers & Counter -> Tab DISA/Door… -> Dòng Delayed answer time (s) chọn giá trị = 0 (mặc định 5s mới có lời chào)

b. Để máy lẻ ghi âm được lời chào

– Máy nhánh dùng ghi âm lời chào ở COS64 (PBX configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension setting -> tại cột COS bạn gán vào COS64)

– Và COS64 ở chế độ Manager = enable (PBX configuration -> System -> Class of service -> Cos settings -> Cột Manager COS64 = enable)

** Upload lời chào từ PC vào tổng đài:

• Bấm vào biểu tượng “cây búa” phía góc trên bên phải màn hình:
Chọn Utilities -> File -> Message File transfer PC to PBX -> chọn file để upload

6. Backup file:

Bấm vào biểu tượng “cây búa” phía góc trên bên phải màn hình
Chọn Utilities -> File -> File transfer PBX to PC -> tìm file DFSYS -> chọn Transfer

Chúc bạn thành công.