InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Vào ngày 01/08/2022 PHC Phú Quốc chính thức trở thành đơn vị phụ trách bảo trì hệ thống CCTV tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort.

  • Hệ thống với hơn 430 Camera Samsung ( Winesat hanwha )
  • 4 Server Lưu trữ
  • 9 Màn Hình hiển thị

Cùng với hệ thống kí túc xá hơn 120 Cameras.

Đây là khách hàng lớn và luôn luôn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ PHC cung cấp.

PHC Phú Quốc tự hào đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống camera tại Phú Quốc