Hiển thị một kết quả duy nhất

350.000
350.000
350.000